nulydinti

1 nulýdinti 1. žr. 1 nulydyti: Nenulýdinkit (orig. nenulýdįkit) margų skrynių raštelį – nenudrukuosit be Tilžės drukorėlio Sch36. 2. tr., intr. leisti nukristi (lietui): Iš žemės miglas išvedi ir trauki jas aukštynai, po tam lašais nulydini iš debesų žemynai brš. Jupiteris, sako, kitą kartą nulydinęs Danajai į skreitą aukso lietų . Po septynių dienų duosiu lyti (paraštėje nulydinsiu) ant žemės BB1Moz7,4. \ lydinti; aplydinti; nulydinti; pralydinti; sulydinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nulydinti — 3 nulỹdinti = 3 nuliedinti: Nulydino jis naujus varpus J. lydinti; išlydinti; nulydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplydinti — 1 aplydinti; N žr. 1 aplydyti: Lietumi aplydinai šieną sausą J. | refl. N, MŽ26. lydinti; aplydinti; nulydinti; pralydinti; sulydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlydinti — 3 išlỹdinti = 3 išliedinti: Išlỹdink man atlajį (statulą) savo J. lydinti; išlydinti; nulydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lydinti — 1 lydinti ( yti), ina, ino 1. K žr. 1 lydyti: Kam lydini drabužius ant lietaus? J. Per tokį lietų jie nevažiuos, ne – kailio nelydins S.Čiurl. | refl.: Menkas gaspadorius, kad padaras visas ruduva (ruduo) an kiemo lydinas Pls. Darganoje tamsoje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuliedinti — 4 nuliedinti žr. 1 nulydinti 2: Eš jumus duonos iš dangaus nuliedinsiu BB2Moz16,4. liedinti; nuliedinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralydinti — 1 pralydinti plg. 1 perlydyti: Plytas nedžiovintas pralydinai, palikęs ant lauko J. lydinti; aplydinti; nulydinti; pralydinti; sulydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulydinti — 1 sulydinti žr. 1 sulydyti: Sulydinai drabužius J. Čia tas nedorėlis pernykštis piemuo nutėškė juos (kailiniukus) sulydintus, tai kvapelis įsigavo J.Balt. Aš čia užtrukau ir, žiūrėk, dabar šieną sulydinsiu V.Krėv. | refl. N: Tik be reikalo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.